O nás

Asociace polygonů AČR metodicky řídí a organizuje činnost členů a s tím souvisejících záležitostí. Členy mohou být vlastníci nebo provozovatelé center bezpečné jízdy, právnické nebo fyzické osoby, které mají zájem podílet se na veřejně prospěšná činnosti v oblasti výcviku řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících. Orgány Asociace polygonů jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.

Předmět a cíl činnosti Asociace polygonů

  • zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí
  • metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů
  • příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku
  • kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech
  • spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center
  • účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center
  • zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu
  • veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících
  • publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center

Identifikační údaje

Asociace polygonů AČR

IČO: 22897381
DIČ: CZ22897381
zapsaná ve spolkovém rejstříku i Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 51510 pobočný spolek Autoklubu ČR

Adresa: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha

Členové Asociace

Vedení Asociace

předseda: Ing. Dalimil Frič

místopředsedové: Pavel Dušánek, Richard Gironi

tajemník: Zlata Faktorová Organizační a jednací řád ke stažení zde