Kontakty

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR,
Opletalova 29,
110 00 Praha 1,
Libor Budina
tajemník
budina@autoklub.cz